VAŠE PŘÍSPĚVKY POMÁHAJÍ K OBNOVĚ KOSTELA V MORAVSKÉ NOVÉ VSI

Ničivé tornádo 24. června zásadním způsobem poškodilo kostel  v Moravské Nové Vsi. Kostel se ocitl bez věže, zásadně byla poničená i střecha kostela. Po domluvě s místním knězem Mariánem Kalinou jsme vyhlásili sbírku na obnovu kostela

Na sbírkovém portále Donio https://www.donio.cz/ObnovaKostela jste přispěli částkou 160 500 korun. 

Na účet nadačního fondu jste darovali 227 045 korun.

Celkově tedy 387 545 korun. 

Děkujeme Vám, že pomáháte Aby dobro mohlo růst. 

20210625 133537 HDR

 

Obnova kostela byla stavebním odborem brněnského biskupství předběžně vyčíslena na nejméně 18 milionů korun.

„Toho, co se musí opravit, nebo udělat zcela znovu, je opravdu hodně,“ stýská si kněz.

Konkrétně se jedná o nejvíce zasaženou věž, krovy a střechu kostela. Kromě toho je nutné natáhnout a zapojit elektroinstalaci, zavést elektroniku včetně ciferníku kostelních hodin, osadit světlomety a další světla. Dále dojde k sestavení vitráží a kompletní instalaci oken.

Některé z těchto prací josu už hotové, jiné se teprvé budou realizovat v dalších měsících. 

 

 

LEŽÍCÍ SENIORY JSTE OCHRANILI PŘED PROLEŽENINAMI

Díky Vaši podpoře získal Domov sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova pro své klienty 5 antidekubitních matrací. Antidekubitní matrace pomáhají zbavit se imobilní klienty nepříjemných bolestí. Díky nim se předchází tomuto bolestivému onemocnění a klienti mohou pobývat  v případě nutnosti nepřetržitě na lůžku.

„Zkušenost s touto matrací má klientka paní Růžena, kterou jsme přijali z LDN. Paní měla rozsáhlé proleženiny, které se podařilo díky péči v našem zařízení a změnou obyčejné matrace na antidekubitní, její rány zahojit," říká ředitelka Domova Věra Dvořáková. Výsledek léčby nebyl patrný ihned, ale s využitím možností , kterými v domově disponují, klientka již nemá žádné příznaky tohoto onemocnění.

„Konečně už nemusím snášet převazy a čištění ran, nemám už otlačené paty. Můžu se v klidu vyspat," vypráv spokojeně paní Růžena, která se už se těší na dceru, až jí to řekne. Tyto věty jsou pro personál Domova velkým povzbuzením při péči o klienty. „Proto se snažíme využít všechny možnosti, abychom jim pomohli zvládnout nelehký podzim života," uzavírá ředitelka zařízení. 

Jedna antidekubitní matrace stojí 4 400 korun, celkově jsme potřebovali na pořízení pěti matrací částku 22 tisíc korun. Tuto částku jste darovali na sbírkovém portálu Donio https://www.donio.cz/zmirneme-bolesti-z-prolezenin 

 20210930 141602 zmenšená otočená vlevo

 

Proleženiny jsou častým problémem lidí na upoutaných dlouhodobě na lůžko. Vliv na vznik dekubitů mají i nekvalitní matrace.  Riziko vzniku dekubitů zvyšuje řada onemocnění, mezi jinými cukrovka, cévní a neurologické choroby, nízká imunita, ale také deprese. Antidekubitní matrace znamenají významnou prevenci proti proleženinám. V Domově proto vybavili lůžka klientů, kteří nejsou schopni samostatného pohybu, těmito matracemi.

Děkujeme Vám, že pomáháte Aby dobro mohlo růst. 

 

Přímá pomoc pro rodiny ve farnosti Moravská Nová Ves

Ničivé tornádo zasáhlo jihomoravské obce ve farnosti Moravská Nová Ves, kam patří i další zasažené obce Hrušky a Týnec. Po domluvě s místním knězem Mariánem Kalinou jsme vyhlásili sbírku na pomoc potřebným rodinám ve farnosti, které přišly o střechu nad hlavou https://www.donio.cz/PomocProMoravu

Děkujeme za Vaši štědrost. Za dobu 60 dní sbírky jste přispěli 642 773 korun. Dále jste darovali na náš nadační účet částku 168 600 korun. 

Celkově tedy 811 333 korun:-)

 IMG 20210628 WA0005

„Velkou oporou je pro mě nejen Bůh, ale také stovky, ne-li tisíce lidí, kteří nás oslovují a jsou ochotni pomoci rozličným způsobem. Musím říci, že jsem teď prožil krásu obyčejného lidského člověčenství. Cítím to v plné síle, že lidé hodili malichernosti za hlavu a všichni si navzájem pomáhají“, říká Marián Kalina.

"Děkuji za každou pomoc a prosím o modlitby“, dodává kněz, který zná dobře potřeby lidí v zasažených obcích. Finance budou využity ve 100 % výši na pomoc místním obyvatelům.

Děkujeme Vám, že pomáháte Aby dobro mohlo růst

  

RENOVACE ŠKOLNÍHO VÝTAHU UMOŽNILA VSTUP IMOBILNÍM STUDENTŮM

Díky Vašim příspěvkům pomáháme získat do českého zdravotnictví lidi, kteří k němu mají dlouhodobě blízký vztah, jsou za péči zdravotníků vděční a vnímají jeho fungování i na základě vlastních zkušeností.

Díky Vaší finanční pomoci jsme mohli realizovat renovaci výtahu Církevní střední zdravotnické škole v Brně.

Původní výtah z poválečné doby nahradila prostornější kabina, kterou nyní mohou využít i osoby, které pro své fyzické omezení potřebují k pohybu invalidní vozík. Na sbírce pro tento účel se podíleli samotní žáci školy formou veřejné sbírky do pokladniček. Tímto způsobem pomohli své spolužačce a budoucím spolužákům, pohybujících se na invalidním vozíku, překonat bariéry spojené se zdravotním znevýhodněním. Výtěžek této sbírky činil 190 tisíc korun. Celkové náklady na renovaci výtahu dosáhly částky            3 miliony korun.

 

invalidn vozk