STŘECHA NADE MNOU - BŮH NADE MNOU

 

Podpořte opravu střechy fary ve Starém Městě u Moravské Třebové. Přidáním tašky k dílu budeme sledovat, jak moc můžeme společně změnit.

Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc pro obnovení střechy nad hlavou potřebných, kteří našli útočiště ve staré farní budově.
IMG 20230526 121019 zmenšené

Tato historicky hodnotná a památkově chráněná budova z počátku 18. století slouží jako domov pro více než dvacet sociálně vyloučených osob. Pro mnohé z nich představuje farní budova první krok na cestě k nové naději, ať už jsou to lidé bojující s nástrahami ulice nebo ti, kteří hledají nový začátek po obtížných životních zvratech. Na této cestě je doprovází bratři františkáni z nedalekého kláštera.

Bohužel, celá budova je v havarijním stavu. Střecha prosakuje a voda poškozuje konstrukci krovu, stropy a stěny. Oprava krovu a výměna krytiny je neodkladná a musí být provedena v letošním roce.

Prosíme o vaši pomoc při záchraně této unikátní historické fary. Pomozte zajistit střechu nad hlavou pro ty, které život přivedl až na samou hranu. Františkáni jim nabízí pomocnou ruku a otevřenou náruč, Vy můžete přispět alespoň jednou střešní taškou.

Na střechu nad hlavou můžete přispět na https://www.donio.cz/strecha-nad-hlavou-buh-nade-mnou Podpořit tento účel můžete rovněž na účet Nadačního fondu 2501391301/2010, variabilní symbol 25052024, nebo pomocí QR kódu.

 QR kód střecha

Momentálně je na faře ubytováno dvacet potřebných, ale za posledních pět let poskytla fara azyl nebo dočasný domov alespoň 46 lidem.

Mnozí sociálně vyloučení mají problémy se závislostí, jiní různá zranění na duši. „Naším úkolem není vyléčit je ze závislosti – na to nejsme odborníky –, ale zachránit jejich duši pro Boží království. Metoda je velice prostá: milovat je láskou, která je neponižuje, ale vrací jim jejich důstojnost člověka. I když udělají nějakou „lumpárnu“ či už na faře nebo ve vesnici, pořád jim odpouštět a nevytrubovat jejich provinění,“ vysvětluje Cyprián, který vede františkánskou komunitu v Moravské Třebové.

Společně se zde snaží zapojit tyto lidi do života, najít jim vhodnou práci nebo alespoň je zapojit do činností na faře, jako je úklid zahrady a společných prostor, sekání trávy nebo topení.

IMG 1376 zmenšená

Jako příklad záchrany lidské duše uvádí Cyprián příběh paní, která ve 12ti letech vzala do úst první skleničku alkoholu, které se nepustila až do Vánoc 2019. „Boží milost v prostředí fary se jí dotkla a od toho dne neměla vůbec potřebu sáhnout po alkoholu. Dokonce nebyla zatížená abstinenčními příznaky. Poškozená játra s jejím důsledkem jí však zůstala. V létě pečovala o květinový záhonek před farou a v zimě pomáhala v kotelně s topením. Díky abstinenci se pak měnili i vztahy s vlastní dcerou a synem. Její děti už se za maminku nestyděly a chodili ji navštěvovat. Když loni ve věku 69 zemřela, udělali jí důstojný pohřeb a společně jsme se s ní rozloučili a doprovodili na cestě do věčnosti, co předtím bylo pro dceru nepřijatelné,“  zakončuje příběh. Ten nám ukazuje, že i v nejtěžších situacích je možné najít novou naději a nový začátek.
IMG 20230526 121718 zmenšené

Pro podporu stačí zakoupit aspoň jednu střešní tašku (keramická taška bobrovka) za cenu přibližně 50 Kč. A bude jich potřeba bezmála 16 tisíc. Každá střešní taška, každý dar představuje krok k tomu, aby tito lidé mohli najít díky azylu na faře své místo ve světě.

Děkujeme, že pomáháte Aby dobro mohlo růst

 

POMOZTE POŘÍDIT SIMULÁTOR STÁŘÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ I DOSPĚLÝCH 

Chceme Vás požádat o podporu pořízení pořízení tzv. simulátoru stáří. Jedná se o  inovativní zařízení, které přibližuje fyzické a emoční výzvy, se kterými se starší lidé setkávají. Pomocí tohoto simulátoru budou žáci i dospělí mít možnost prožít a pochopit běžné výzvy stáří, jako jsou omezená pohyblivost, ztráta sluchu či zraku, a další aspekty ovlivňující každodenní život.

P1039344 ořez zmenšený 

Na simulátor stáří můžete přispět na https://www.donio.cz/pomozte-poridit-simulator-stari-pro-vzdelavani Podpořit tento účel můžete rovněž na účet Nadačníího fondu 2501391301/2010, variabilní symbol 02052023, nebo pomocí QR kódu.

qr kód simulátor

Speciální sada umožňuje simulaci zhoršené funkčnosti lidského těla způsobené stárnutím. Konkrétně zvýšeného vlivu gravitace skrze zmenšení svalové síly, změnu smyslového vnímání, zraku, sluchu, hmatu, ale i chůze a uchopování předmětů a také limitaci pohybu páteře, ramene, kyčlí

Simulátor stáří je ideální k demonstraci změn vznikajících na těle věkem.

Simulátor stáří si vyzkoušeli studenti Církevní střední zdravotnické školy. Na vlastní kůži zjistili, jak se cítí osoby s pohybovým hendikepem, zvláště ve vyšším věku.  „Nic tak hrozného jsem nedělal, a jsem z toho zpocený,“ konstatoval 16letý student Štěpán po 10 minutách nošení obleku.

Dlaha na kotníku a zátěže na kolenou činí obtížné stoupání po schodech a k plynulejší chůzi je nutné se podpírat hůlkou. Pevná ortéza na lokti zase ztěžuje plynulost pohybu. Při jídle závaží znesnadňuje snahu vložit lžící s jídlem do úst, aby nebylo více jídla na stole než v ústech.  „Bolí mě celá ruka,“ komentoval svou snahu se najíst student.

P1039389 zmenšený

Simulátor stáří bude určen k výuce studentů na Církevní střední zdravotnické škole a také v kurzech vzdělávaní dospělých, akreditovaných MPSV. Především se jedná o kurz Stáří na vlastní kůži a Praktická péče o klienta s imobilizačním syndromem.