NF Christmas menší

KYSLÍKOVÉ OXYGENÁTORY ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY

Pomozte ulehčit dýchání paní Růženě a panu Janovi, kteří trpí dlouhodobě onemocněním srdce a plic. Přispějte k tomu Aby dobro mohlo růst. Oxygenátory podporují nemocného při dýchacích potížích, dušnosti a celkově zlepšují stav klienta. Velkým pomocníkem se staly během pandemie covid-19.

Jeden kyslíkový oxygenátor stojí 26 tisíc korun, celkově tedy na pořízení dvou kyslíkových generátorů potřebujeme částku 52 tisíc korun.

Přispět můžete na https://www.donio.cz/OxygenatoryZachranujiZivoty

nebo na náš nadační účet 2501391301/2010, variabilní symbol 101221, případně skrze QR kód.

 qr kód oxygenátor

 oxygenátor zmenšený

Tento kyslíkový oxygenátor zachránil život dlouholetému klientovi Domova sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova panu Františkovi. Tento 85letý pán se začátkem ledna se nakazil koronavirem. Jeho stav se začal rychle zhoršovat. Zdravotníci jej museli napojit na kyslíkový přístroj. Po dvou týdnech s podporou oxygenátoru, se začal stav pana Františka zlepšovat. Mezi klienty nakaženými koronavirem napojenými na kyslíkový přístroj nebyl sám. Oxygenátory se za krátkou dobu opotřebovaly. Vedení Domova potřebuje pořídit nové přístroje, které se používají při běžných nemocech dýchacích cest, dušnosti a v závěru života našich klientů, i mimo dobu koronavirovou.

Oxygenátor zajišťuje dodání kyslíku klientům, kteří v důsledku onemocnění srdce, plic nebo oběhového systému mají sníženou hladinu kyslíku v krvi. Tento přístroj pomáhá při dýchacích potížích, dušnosti a celkově zlepšuje stav klienta. Z důvodu jednoduché obsluhy a snadného převozu mezi klienty jej pracovníci Domova využívali operativně pro více klientů během dne během pandemie Covid-19. Oxygenátor umožnil klientům lépe překonat jejich nemoc.

Děkujeme Vám, že pomáháte Aby dobro mohlo růst. 

 

POMOZTE ROZVÍJET POHYBOVÉ DOVEDNOSTI PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 

 

Předškolní děti potřebují ke svému rozvoji pohybovou aktivitu. K tomu potřebují i vhodné herní prvky.

Přispět můžete na https://www.donio.cz/DetskeHristePredborice

nebo na náš nadační účet 2501391301/2010, variabilní symbol 151121, případně skrze QR kód

QRkód hřiště

w smart king spielturm 810560 1 2 1

Získané prostředky budou využity na nákup dětského hřiště se skluzavkou, lezeckou stěnou, lany, tunely a hrazdami pro děti mateřské školce v Předbořicích v Jižních Čechách. Dětské hřiště neboli skákací věž se skluzavkou stojí 45 500 korun. 

"V případě, že by se vybralo méně peněz, než je zapotřebí k nákupu vybraných prvků na pořízení dětského hřiště, peníze bychom použili na jiné – menší možnosti hřišťových prvků, dle prostředků. Pokud by se podařilo získat vice peněz, rozšířili bychom náklady o doskokovou plochu, která by byla velmi užitečná, a do plánu jsme ji nezahrnuli," objasňuje sestra Anna, která ve školce pracuje na pozici učitelky. 

Na pořízení dětského hřiště a doskokovou plochu za 12 tisíc korun se nám díky Vám už podařilo vybrat potřebnou částku. Sestry chtějí dále vybírat na dokoupení zemní kotvy, 3 700 korun, sadu 20 kusů úhlových kotev za  5 400 korun a netkaná textilie za 500 korun). Celkově jde tedy o částku 67 235 korun. 

 

003 Na kamenech web

 

Školka působí na malé vesnici v Jižních Čechách, kde se děti přirozeně seznamují s přírodou živou i neživou. Děti zde mají blízký vztah k půdě, koloběh života přijímají jasně. V poslední době nám ovšem špatný stav herních prvků na zahradě neumožňuje je využívat. Herní pomůcku bychom chtěli využít v rámci dětí celého kolektivu, aby tak mohli rozvíjet pohybové dovednosti, ale hlavně odvahu a zručnost, přirozené seznamování s fyzikálními zákony.

Sestry františkánky působí ve školce na pozicích učitelek, více o spolku Rodina Předbořice najdete na https://rodinapredborice.cz/

Více se můžete dozvědět v krátkém dokumentárním filmu, který byl natočen k příležitosti oslav 20 let našeho provozu.

 

 

ODBĚROVÁ RUKA UMOŽŇUJE NÁCVIK ODBĚRU KRVE 

 Pomozme zkvalitnit odborné vzdělání budoucích zdravotních sester při odběru krve. Mezi každodenní práci zdravotních sester patří odběry krve ze žil pacientů, aplikace injekcí a infuzí. Tuto dovednost se učí žáci při svém studiu na zdravotnické škole.

Přispět můžete na https://www.darujme.cz/projekt/1205278

 ODBĚROVÁ RUKA zmenšená

 

Model paže s žílami stojí 13 tisíc korun. https://www.youtube.com/watch?v=lDI8XR4VPJ0

Na modelu paže, tzv. „umělé ruce“, si žáci mohou bezpečně vyzkoušet právě odběry krve, injekce a infuze. Odběrová ruka napodobuje reálný vzhled paže i s anatomií žil. Výhodou odběrové ruky je, že má v sobě zabudované umělé žíly naplněné umělou krví přes napojený vak. Model paže obsahuje měkké plochy, do kterých lze aplikovat injekce do podkoží i do svalu. Dále obsahuje náhradní kůži, kterou lze při jejím běžném opotřebení vyměnit.

Společně s Vámi toužíme po zkvalitnění odborného vzdělání Vašich dětí. Nadační fond sester františkánek – Aby dobro mohlo růst, chce k tomuto cíli přispět nákupem praktických pomůcek pro výuku budoucích zdravotníků.

Děkujeme Vám, že pomáháte Aby dobro mohlo růst.

 

 

Obnova kostela v Moravské Nové Vsi

Ničivé tornádo zásadním způsobem poškodilo kostel v Moravské Nové Vsi. Kostel se ocitl bez věže, zásadně je poničená i střecha kostela. Po domluvě s místním knězem Mariánem Kalinou vyhlašujeme sbírku na obnovu kostela https://www.donio.cz/ObnovaKostela

Obnova kostela byla stavebním odborem brněnského biskupství předběžně vyčíslena na nejméně 18 milionů korun.

„Toho, co se musí opravit, nebo udělat zcela znovu, je opravdu hodně,“ stýská si kněz.

Konkrétně se jedná o nejvíce zasaženou věž, krovy a střechu kostela. Kromě toho je nutné natáhnout a zapojit elektroinstalaci, zavést elektroniku včetně ciferníku kostelních hodin, osadit světlomety a další světla. Dále dojde k sestavení vitráží a kompletní instalaci oken.

20210625 133537 HDR

„Prozatím je kostel zakryt provizorně plachtami. Zničená jsou i okna, která se budou teprve zasklívat. V nejbližších dnech budeme zapojovat elektřinu,“ popisuje současný stav místní farář Marián Kalina.

Rovněž můžete přispět na účet Nadačního fondu 2501391301/2010, variabilní symbol 030821.

"Děkuji za každou pomoc a prosím o modlitby“, dodává kněz.

Letáček sbírky pro vytištění a šíření si můžete vytisknout zde. 

Děkujeme Vám, že pomáháte Aby dobro mohlo růst